Hafan

Y Bedol yw Papur Bro Rhuthun a’r Cylch.

Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir cyfarfod blynyddol 2021 Y Bedol nos Fawrth y 25ain o Fai am 7pm.
Mi fydd y cyfarfod rhithiol yn agored i bawb, ac fei gynhelir drwy modd Zoom. Mi fydd y ddolen i’r cyfarfod Zoom yma ar wefan y Bedol mewn pryd i’r noson.

Erthyglau Mehefin 2021

Erthyglau a newyddion erbyn Mai 28ain os gwelwch yn dda.

Ôl-Rifynnau

Cofiwch fod Ôl-Rifynnau o’r Bedol ar gael i’w lawrlwytho yma: https://www.ybedol.com/ol-rifynnau/

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch