Hafan

Y Bedol yw Papur Bro Rhuthun a’r Cylch.

Mae’r rhifyn diweddaraf ar gael i’w lawrlwytho nawr yn rhad ac am ddim! Ni fydd rhifyn Mehefin ar gael yn y siopau.

Erthyglau Gorffennaf/Awst 2020

Erthyglau a newyddion erbyn Gorffennaf y 3ydd os gwelwch yn dda. Rhifyn nesaf yn eich siop leol Gorffennaf 25ain.

Ôl-rifynnau

Er mwyn diogelu ein gwirfoddolwyr, ac i gydymffurfio efo canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â Covid-19, ni chyhoeddwyd Y Bedol yn fisoedd Ebrill a Mai 2020.

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch