Hafan

Y Bedol yw Papur Bro Rhuthun a’r Cylch.

Croeso i wefan Y Bedol. Mae’r amserlen cyhoeddi i’w weld yma: https://www.ybedol.com/manylion-mis-nesaf/

Tanysgrifiadau ac Ôl-Rifynnau

Mae copïau digidol o’r Bedol ar gael i’w lawr lwytho o wefan Bro360. Gallwch danysgrifio am £11 y flwyddyn i lawr lwytho’r rhifyn cyfredol bob mis. Mae ôl rifynnau 3 mis oed neu fwy am ddim https://bro.360.cymru/aelod/ybedol/

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch