Hafan

Y Bedol yw Papur Bro Rhuthun a’r Cylch.

Er mwyn diogelu ein gwirfoddolwyr, ac i gydymffurfio efo canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â Covid-19, ni chyhoeddwyd Y Bedol yn fisoedd Ebrill a Mai 2020.

Gobeithir cyhoeddi rhifyn mis Mehefin o’r Bedol ar-lein yn unig, i’w lawrlwytho o’r wefan hon. Dewch yn ôl yn fuan!

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch