Hafan

Y Bedol yw Papur Bro Rhuthun a’r Cylch.

Mae fformat y papur wedi newid ers  Mis Ionawr 2014 gyda
phedwar tudalen yn cynnwys lluniau lliw.

I weld tudalennau o rifyn Ebrill 2017, cliciwch ar y linc perthnasol isod i lawr lwytho dogfen .pdf.

Gellir edrych ar y tudalennau drwy Adobe Reader (llawr lwythwr rhad ac am ddim).

Y Bedol – Ebrill 2017 – Tudalen 1

Y Bedol – Ebrill 2017 – Tudalen 28

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch