Gohebyddion

Betws Gwerfyl Goch : Maria Evans (01490 460360)

Bontuchel : – Gwenan K Williams (01824 707932)

Bryneglwys : – Nia Roberts / Llinos Roberts (01490 450258)

Cerrig-y-Drudion : – <Gwag>

Clocaenog :- Sioned Malethan (01824 750181)

Clawddnewydd :– Eryl Williams (07778 270141)

Corwen :- <Gwag>

Cwmpennaner :- Nia Jones, Pentre Bach (01490 420634)

Cyffylliog :- Marian Rees (01824 710262)

Derwen :- Carys Rees (01824 750751)

Dinmael :- Sioned Jones (01490 460419)

Glasfryn a Chefnbrith – Helen Ellis (01490 420447)

Graigfechan :- Gareth Jones (01824 703304)

Gwyddelwern :- Glyn a Gladwen Jones (01490 412432)

Llanarmon yn Iâl :- Olwen E Roberts (01824 780286)

Llanbedr :- Iona McKee (01824 705074)

Llandegla :- Awen Williams

Llandyrnog :- Iestyn Jones-Evans (01824 790313)

Llanelidan :-  Nia Roberts (01824 750634)

Llanfihangel Glyn Myfyr :- Meinir Jones (01490 420344)

Llangynhafal a Gellifor :- Alaw Humphreys (01824 790164)

Llanrhaeadr :-  Nerys Evans (01745 890294)

Melin y Wig :- Emily Davies (01824 750017)

Pentrecelyn :- Elizabeth Jones (01824 790260)

Pwllglas :- <Gwag>

Rhewl :- Sian Eyddon,  Pant Glas Isa (01824 710245)

Rhuthun :- <Gwag>

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch