Gwybodaeth

Dalier Sylw – Deunydd Y Bedol

Derbynnir erthyglau, newyddion, a.y.y.b. ar ffurf ysgrifenedig neu drwy ebost fel atodiad gyda teip  .doc(x)

Dylid anfon lluniau fel atodiad gyda teip  .jpg

Blwch Postio Y Bedol

Mae blwch postio Y Bedol yn y wal islaw y drws gwyn ger Siop Elfair.

Tanysgrifio

Yn byw yn rhy bell i brynu Y Bedol?       Methu mynd allan o’r tŷ?  Beth am dderbyn Y Bedol drwy’r post?  Dyna’r unig ffordd o sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o bapur bro Y Bedol.

Dim ond £35.00 y flwyddyn (yng Ngwledydd Prydain).  Cysylltwch â ni  er mwyn cael pris tanysgrifiad tu draw i’r Deyrnas Unedig.

Beth am drefnu tanysgrifiad fel anrheg i rywun?  Mae’n syml ac yn syniad gwreiddiol!

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Tanysgrifiadau : –
Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun,  LL15  2AH  (01824 707932)

Tanysgrifiadau Digidol ar gael o wefan Bro360
https://bro.360.cymru/aelod/ybedol/

Clwb Cant y Bedol

Tâl: dim ond £12 y flwyddyn drwy Archeb Banc.

Gwobrau: 1af £20.00, 2ail £10.00  pob mis a gwobr blynyddol o £50.00.

Cysylltwch â: Gerallt Tomos: (anfoner at swyddfa’r Bedol neu )

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch