Hysbysebu

Beth am hysbysebu yn Y Bedol?  Mae’r prisiau fel a ganlyn :

1/2 Tudalen (21cm x 15cm) – £70.00
1/4 Tudalen  (10cm x 14cm)   – £40.00
1/8 Tudalen  (10cm x 7cm)    – £25.00
1/16 Tudalen (10cm x 3.5cm) – £15.00

Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb am 3 mis neu fwy

Anfonwch eich hysbyseb i :

Swyddfa’r Bedol, 16 Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HW
Ffôn: 01824 704741            Ebost :-  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Codir tâl o £2.00 am gyfarchion neu air o ddiolch.
Ni chodir unrhyw dâl sy’n dilyn profedigaeth neu am “Er Cof”.

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch