Hysbysebu

Beth am hysbysebu yn Y Bedol?  Mae’r prisiau fel a ganlyn :

1/4 Tudalen     – £35.00
1/8 Tudalen     – £20.00
1/16 Tudalen  – £11.50

Mae disgownt i’w gael os yw’r hysbyseb am 3 mis, 6 mis neu 12 mis

Anfonwch eich hysbyseb i :

Swyddfa’r Bedol, 16 Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HW
Ffôn: 01824 704741            Ebost :-  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Codir tâl o £2.00 am gyfarchion neu air o ddiolch.
Ni chodir unrhyw dâl sy’n dilyn profedigaeth neu am “Er Cof”.

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch