Amserlen 2020

Rhifyn Erth/Hysb Newyddion Dosbarthu Y Bedol 
  Nos Fercher Nos Wener Nos Wener ar werth
2020
Mehefin Mai 27 Mai 29 ar-lein ar-lein
Gorff/Awst Gorffennaf 3 Gorffennaf 3 Gorffennaf 24 Gorff.  25
Medi Awst 26 Awst 28 Medi 18 Medi 19
Hydref Medi 23 Medi 25 Hydref 16 Hydref 17
Tachwedd Hydref 21 Hydref 23 Tachwedd 13 Tachwedd 14
Rhagfyr Tachwedd 25 Tachwedd 27 Rhagfyr 18 Rhagfyr 19

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch