Amserlen 2022

RhifynErth/HysbNewyddionDosbarthuY Bedol 
 Nos FercherNos WenerNos Wenerar werth
2022
IonawrIonawr 5Ionawr 7Ionawr 22Ionawr 22
ChwefrorIonawr 26Ionawr 28Chwefror 18Chwefror 19
MawrthChwefror 23Chwefror 25Mawrth 18Mawrth 19
EbrillMawrth 23Mawrth 25Ebrill 14Ebrill 16
MaiEbrill 20Ebrill 22Mai 13Mai 14
MehefinMai 25Mai 27Mehefin 17Mehefin 18
Gorff/AwstMehefin 22Mehefin 24Gorff 15Gorff 16
MediAwst 24Awst 26Medi 16Medi 17
HydrefMedi 21Medi 23Hydref 14Hydref 15
TachweddHydref 26Hydref 28Tachwedd 18Tach 19
RhagfyrTach 23Tach 25Rhagfyr 16Rhagfyr 17

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch