Siopau

SIOPAU SY’N GWERTHU’R BEDOL

Rhuthun:
Fferyllfa, Stryd y Ffynnon
Siop Castle Bell, Stryd Clwyd
Siop Elfair, Stryd Clwyd
Siop Dukes, Stryd Mwrog
Garej Pentre Motors, Ffordd Dinbych

Corwen:
Caffi Treferwyn
Siop Clawddponcen

Dinbych:
Siop Clwyd, Stryd Fawr
Siop Parc Myddleton

Cerrigydrudion:            Siop  Uwchaled
Clawddnewydd:           Siop y Fro
Llanarmon yn Ial:         Siop y Pentre
Llanrhaeadr:                   Siop Gymunedol
Pwllglas:                            Siop y Ganolfan

Y Bala:                                 Awen Meirion

Yr Wyddgrug:                Siop y Siswrn

Llanrwst                            Siop Bys a Bawd

Pentrefoelas                   Siop y Pentre

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch