Swyddogion

Llywydd :- Bethan Roberts, Cefn Mawr, Derwen, Corwen, LL21 9SG. (01824 703906)

Ysgrifennydd :- Menna Jones,  Erw Fair, Tan y Castell, Rhuthun, LL15 1DQ  (01824 704350)

Trysorydd :- Gareth Griffiths, 17 Erw Goch, Rhuthun, LL15 1RR (01824 704039)

Trefnydd Hysbysebion :- Huw Williams, 11 Wern Uchaf, Rhuthun, LL15 1EQ ()

Trefnydd Dosbarthu:- <Gwag> ()

Cysylltwr Camera :- Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun, LL15 1DD (01824 705938)

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau :- Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun, LL15  2AH  (01824 707932 )

Clerc Gweinyddol :-
Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Parc Brynhyfryd, Rhuthun, LL15 1JA (01824 702327)

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch