Swyddogion

Llywydd :-  Gruff Hughes, Elenydd, Ffordd Llanrhydd, Rhuthun, LL15 1PP (01824 704558)

Ysgrifennydd :- Menna Jones,  Erw Fair, Tan y Castell, Rhuthun, LL15 1DQ  (01824 704350)

Trysorydd :- Dafydd Williams, 30 Erw Goch, Rhuthun, LL15 1RR (01824 704880)

Trefnydd Hysbysebion :- Anfoner i Swyddfa’r Bedol

Trefnydd Dosbarthu:- Tudor Jones, Iwerddon, 15 Stryd y Castell, Rhuthun, LL15 1DP (01824 704001)

Cysylltwr Camera :- Brian Roberts, Moelwyn, Pen y Maes, Rhuthun, LL15 1DD (01824 705938)

Ysgrifennydd Tanysgrifiadau :- Gwenan K. Williams, Fferm Tyddyn Dedwydd, Llanfwrog, Rhuthun, LL15  2AH  (01824 707932 )

Clerc Gweinyddol :-
Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Parc Brynhyfryd, Rhuthun, LL15 1JA (01824 702327)

Papur Bro Rhuthun a'r Cylch